Med od heljde Najkvalitetniji med od heljde lokalnih proizvođača na području RH.