Syrah Najkvalitetnije vino Syrah lokalnih proizvođača na području RH.