Tradicionalni sirevi Tradicionalni sirevi lokalnih proizvođača na području RH.

profile-photo
Gračac
Na našem Opg-u proizvodimo tradicionalne sireve ličkoga kraja,sir škripavac i basu izuzetne kvalitete za što imamo potvrdu od Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Ispaša krava nalazi se na 700 metara nadmorske visine kod Velike Popine....
Na našem Opg-u proizvodimo tradicionalne sireve ličkoga kraja,sir škripavac i basu izuzetne kvalitete za što imamo potvrdu od Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Ispaša krava nalazi se na 700 metara nadmorske visine kod Velike Popine....

Istražite najbolje proizvode lokalnih proizvođača na karti

Istražite na karti